AKTUALNOŚCI:

czwartek, 17.10.19 | Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2020

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 13. edycję

ogólnopolskiego konkursu o

Gdyńską  Nagrodę DRAMATURGICZNĄ

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2019 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2020 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formatach doc oraz pdf, na płycie lub pendrivie) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia

z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl

środa, 29.05.19 | Dramat w szkole, spektakle warsztatowe młodzieży inspirowane finałową piątką GND

wtorek, 28.05.19 | Fotorelacja z ósmego dnia festiwalu R@Port

poniedziałek, 27.05.19 | Fotorelacja z gali finałowej 14 festiwalu R@Port i 12 Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

poniedziałek, 27.05.19 | Relacja z zakończenia 14 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port i 12 Finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

poniedziałek, 27.05.19 | ALTERNATYWNA NAGRODA DRAMATURGICZNA

Jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej 2019 w składzie: Mateusz Dymnicki, Marta Fijałkowska, Dorota Patzer, Małgorzata Pietrzak, Marysia Pyrek postanowiło nagrodzić tekst „Nasza pani” za:

– niekonwencjonalne, a zarazem przystępne i dowcipne ukazanie problemu,

– duży potencjał w zakresie inscenizacji dramatu,

– oryginalny sposób prowadzenia głównego bohatera,

– wnikliwe zgłębienie tematu nieznanej wcześniej historii regionu.

„Poruszane w dramacie problemy są nadal żywe i aktualne. Nagrodę otrzymuje – pif paf! – „Nasza pani” Agnieszki Charkot”.

niedziela, 26.05.19 | SIOSTRY RAFAŁA WOJASIŃSKIEGO NAJLEPSZĄ SZTUKĄ GND 2019!

„Siostry” Rafała Wojasińskiego są częścią większej konstelacji dramatycznej, którą już dawno odkrył dla siebie teatr radiowy. Świetne czytanie sztuki przygotowane przez Alinę Moś-Kerger ujawniło, jak wielki potencjał sceniczny tkwi w tej dramaturgii

niedziela, 26.05.19 | NAGRODA PUBLICZNOŚCI

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port głosami widzów przyznana została przedstawieniu „Zapiski z wygnania” Teatru Polonia w Warszawie.

niedziela, 26.05.19 | NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU R@PORT 2019

ZAPISKI Z WYGNANIA TEATRU POLONIA WYGRAŁY R@PORT

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU R@PORT 2019

Jury czternastego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w składzie: Małgorzata Bogajewska, Małgorzata Jarmułowicz, Małgorzata Sikorska – Miszczuk przyznało Nagrodę Główną Festiwalu:

– za wielką, osobistą przemowę do świata w obronie ludzkiej godności,

– za teatr, który podejmuje walkę o kształt naszej rzeczywistości,

– za wzruszające, porażające „Zapiski z wygnania” Teatru Polonia w Warszawie.

Nagroda Główna jest nagrodą  dla twórców przedstawienia (reżysera, scenografa, aktorów oraz innych realizatorów) i wynosi 50.000 zł.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu pozaregulaminowej, symbolicznej Nagrody Specjalnej spektaklowi „Lwów nie oddamy” z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, którego twórcy rzucili wyzwanie stereotypom i uprzedzeniom narodowym. Stworzyli widowisko błyskotliwe, nowoczesne i dowcipne, będące efektem rzetelnej reportersko – dokumentacyjnej pracy i niezwykłego zaangażowania całego zespołu.

niedziela, 26.05.19 | Fora Nova nr 7
WAŻNE INFORMACJE:

Jury Festiwalu:

Małgorzata Bogajewska
Małgorzata Jarmułowicz
Małgorzata Sikorska – MiszczukPatronat honorowy:

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech SzczurekRozmowy z autorami i reżyserami sztuk
pod koniec każdego dnia festiwalowego prowadzi Łukasz DrewniakW tym roku po raz piąty na swój ulubiony spektakl głosuje TAKŻE PUBLICZNOŚĆ
więcej informacjizwycięski projekt plakatu 14 R@Portu
autorka: Alina Rybacka