VI edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych

Na Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodych Krytyków Teatralnych w tym roku wpłynęło 51 prac 17 autorów z całej Polski, którzy oceniali najciekawsze osiągniecia polskiego teatru.

Patron konkursu profesor Andrzej Żurowski zmarł sześć lat temu. Urodzony w Drohobyczu, absolwent filologii polskiej w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (Uniwersytetu Gdańskiego wówczas jeszcze nie było), uczeń i doktorant profesor Marii Janion był przede wszystkim znawcą i wielbicielem Szekspira. Autor ponad 20 książek, które na stałe weszły do kanonu myśli krytycznej polskiego i światowego teatru. Był wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IATC/AICT i wiceprezesem Fundacji Theatrum Gedanense. Współtworzył Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.  Pracował w gdańskiej telewizji i to dzięki jego staraniom jako zastępcy redaktora naczelnego do spraw artystycznych powstawały znaczące spektakle w Teatrze TVP i wysoko cenione w środowisku cykle teatralne m.in. Zawsze teatr, Teatr czyli świat, Balet polski. Pracował w trójmiejskich teatrach jako kierownik literacki, w Studio Rapsodycznym, w Operze Bałtyckiej, w Teatrze Muzycznym i w Teatrze Wybrzeże. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pomorskiej w Słupsku, w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a jako visiting profesor prowadził zajęcia w Kanadzie, USA, w Belgii, na Litwie, w Iranie, Czechach. Przez ostatnie lata profesor Andrzej Żurowski mieszkał w Gdyni. Uważał się za gdynianina z wyboru.

Pomysł konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego jest naturalnym wyrazem doceniania dorobku osoby, która z Trójmiastem, Wybrzeżem związana była przez całe życie.

Organizatorami Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego są Prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Klub Krytyki Teatralnej – Polska Sekcja IATC/AICT  i Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Z dotychczasowych doświadczeń konkursu wynika, że idea stworzenia takiego forum dla młodych krytyków teatralnych w Gdyni przy Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port była ze wszech miar pożyteczna i przyniosła bardzo ciekawe rezultaty. Pojawiała się dzięki temu konkursowi  twórcza grupa młodych krytyków, obecnych przede wszystkim w mediach społecznościowych,  publikująca ważne i profesjonalne teksty recenzji teatralnych, którym coraz trudniej znaleźć właściwe miejsce w tradycyjnych mediach. Pojawiły się też nowe blogi teatralne krytyków startujących w tym konkursie, tworzące znaczącą przestrzeń do dyskusji nad kondycją współczesnego polskiego teatru.

Wszystkie przysłane na konkurs recenzje spełniły warunki określone w regulaminie. Kapituła konkursu w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisarz, krytyk artystyczny, Maciej Prus – reżyser i dr Tomasz Miłkowski – wiceprezydent AICT obradowała w Warszawie.

Do finału zakwalifikowano recenzje pięciu młodych krytyków. Laureatów będzie dwóch. Jeden otrzyma nagrodę Prezydenta miasta Gdyni, a drugi – Marszałka Województwa Pomorskiego. Do zobaczenia!

Sekretarz konkursu: Alina Kietrys

WAŻNE INFORMACJE:

Jury Festiwalu:

Małgorzata Bogajewska
Małgorzata Jarmułowicz
Małgorzata Sikorska – MiszczukPatronat honorowy:

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech SzczurekRozmowy z autorami i reżyserami sztuk
pod koniec każdego dnia festiwalowego prowadzi Łukasz DrewniakW tym roku po raz piąty na swój ulubiony spektakl głosuje TAKŻE PUBLICZNOŚĆ
więcej informacjizwycięski projekt plakatu 14 R@Portu
autorka: Alina Rybacka